ABDIEL – Łukasz Żółtek

397
Abdiel (hebr.: עֲבְדִּיאֵל, – sługa Boży) – postać biblijna ze Starego Testamentu, syn Guniego, ojciec Achiego. Był głową rodu. Po powrocie z niewoli babilońskiej zamieszkiwał na terenach Gileadu, na Wzgórzach Golan nad potokiem Jarmuk i pastwiskach Sirionu.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

Reklamy

RACHELA – Monika Szela

393

Rachela (hebr. רָחֵל Rachel owieczka) − postać z biblijnych i midraszowych legend opisujących początki narodu żydowskiego, żona patriarchy Jakuba, matka dwóch pokoleń Izraela (Józefa i Beniamina). Córka Labana i siostra Lei.

Podróż Jakuba na Wschód (do Mezopotamii) w poszukiwaniu żony z własnego ludu, spotkanie z Rachelą przy studni i wprowadzenie go przez nią do domu Labana relacjonuje we wschodni sposób typowy dla tamtejszych baśni 29 rozdział Księgi Rodzaju. Zakochany w Racheli Jakub zgodził się, by służyć jej ojcu przez siedem lat i otrzymać ją za żonę. Laban zaakceptował propozycję, a siedem lat wydało się Jakubowi „jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę”. Laban oszukał jednak Jakuba, pod koniec siedmioletniego okresu służby „wprowadzając do Jakuba” nie piękną Rachelę, ale jej brzydszą starszą siostrę Leę. Razem z Leą dał Jakubowi niewolnicę Zilpę. Jakub odkrył oszustwo dopiero po nocy spędzonej z Leą − Laban usprawiedliwił oszustwo zwyczajem wydawania za mąż najpierw starszej córki, obiecał jednak dać mu także Rachelę w zamian za kolejne siedem lat służby. Po siedmiu latach otrzymał ją i niewolnicę Bilhę.

Lea urodziła Jakubowi synów: Rubena, Symeona, Lewiego i Judę, Rachela była bezpłodna – razem z zazdrością o miłość Jakuba (który darzył nią tylko Rachelę) i urodę składało się to na konflikt między siostrami. Rachela, nie mogąc dać Jakubowi dzieci, dała mu za żonę niewolnicę Bilhę – dzieci Bilhy miały być według ówczesnych zwyczajów (zgodnie z Kodeksem Hammurabiego) uznane za dzieci Racheli. Bilha urodziła dwóch synów, Dana i Naftalego. Lea, która nie miała więcej dzieci, bo Jakub nie chciał z nią współżyć, postanowiła dać Jakubowi za żonę niewolnicę Zilpę, która urodziła Jakubowi Gada i Asera. W zamian za mandragorę Rachela pozwoliła Lei jeszcze raz zbliżyć się do Jakuba, z którym miała synów Issachara, Zabulona i córkę Dinę.

Rachela także w końcu urodziła Jakubowi syna, ukochanego przez niego Józefa. Wtedy po latach spędzonych w domu Labana Jakub powrócił do kraju przodków. Rachela umarła przy porodzie najmłodszego syna Jakuba, Beniamina.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

SISERA – Tomasz Kuliberda

30
Sisera – dowódca armii Jabina, króla Chacoru. Miał pod swoim dowództwem 900 rydwanów i przez dwadzieścia lat niemiłosiernie nękał Izraelitów. Sisera został pokonany przez Deborę i Baraka. Uciekał pieszo, dotarł do Kenitów licząc na pomoc Hebera, nie zastał go i został zabity podczas snu przez Jaelę, kiedy ukrył się w jej namiocie. Pojawia się w Księdze Sędziów. Pieśń Debory i Baraka poetycko opisuje klęskę Sisery.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

RUT – Kamila Olszewska

36

Rut – postać biblijna z Księgi Rut.

Moabitka, która poślubiła jednego z dwóch synów Noemi, gdy jej rodzina przeniosła się z Betlejem do Moabu uciekając przed głodem. Kiedy mąż i synowie Noemi umarli, Noemi zdecydowała się wrócić do Betlejem. Rut kochała swoją teściową i poszła razem z nią.

Aby zapewnić sobie wyżywienie, Rut zbierała kłosy jęczmienne na polu należącym do Booza, bogatego krewnego Noemi. Booz potraktował Rut życzliwie, ponieważ wiedział, że była ona dobra dla Noemi. Rut poślubiła Booza. Ich syn Obed był dziadkiem króla Dawida.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

MATUZALEM – Mateusz Iwaszczyszyn

101

Matuzalem, Metuszelach (hebr. מְתוּשָׁלַח) – syn Henocha, najstarszy człowiek wymieniony w Starym Testamencie, mający żyć 969 lat.

Matuzalem występuje w Księdze Rodzaju. Był synem Henocha, ojcem Lamecha i dziadkiem Noego. Lamech urodził się wtedy, gdy Metuszelach miał 187 lat.

Długowieczność Matuzalema stała się przysłowiowa, np. w wyrażeniach matuzalowy/matuzalemowy wiek, matuzalowe/matuzalemowe lata.

Wiek Matuzalema był wyrażony w kalendarzu żydowskim, który jest kalendarzem księżycowym, oznacza to, że wiek Matuzalema wynosił ok. 939 lat, ponieważ 33 lata księżycowe odpowiadają 32 słonecznym.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

MŁODY TOBIASZ – Wiesław Puławski

87

Tobiasz (Jahwe jest moim bogactwem) – postać biblijna z Księgi Tobiasza. Pochodził z pokolenia Neftalego.

Jego ojciec, również o imieniu Tobiasz, został uprowadzony do niewoli asyryjskiej i wówczas oślepł. Kuzyn ojca miał córkę Sarę, której siedmiu wybranków serca zmarło. Stary Tobiasz i Sara modlili się do Boga o poprawę ich sytuacji. Bóg wzruszony ich wiarą, posłał archanioła Rafaela, by zaprowadził młodego Tobiasza do Sary i wziął ją za żonę. Zaś ojciec otrzymał od anioła lekarstwo, które przywróciło mu wzrok.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

SARA – Małgorzata Pietrzak

53

Sara – postać biblijna występująca w Księdze Tobiasza.

Sara była córką Raguela z Ekbatany, Izraelity, który osiedlił się na terenie Medii. Siedmiokrotnie wychodziła za mąż, ale każdy z jej mężów umierał w noc poślubną, zabijany przez demona Asmodeusza. Zrozpaczona Sara, mając poczucie winy z powodu ich śmierci oraz cierpiąc wstyd i hańbę jaka dotknęła ją oraz jej ojca, modliła się do Boga o śmierć.

Jakiś czas później do domu jej ojca przybył Tobiasz syn Tobiasza, by upomnieć się o pieniądze, które jego ojciec dawno temu zostawił w depozycie u Raguela. Towarzyszył mu inny mężczyzna – sługa Azariasz, którego prawdziwej tożsamości jeszcze nie znali. On to namówił Tobiasza, by starał się o rękę Sary. Poradził mu też co zrobić, by uniknąć śmierci z rąk demona.

Raguel z Ekbatany uczciwie zwrócił pieniądze Tobiaszowi, wahał się oddawać po raz ósmy córkę za mąż, gdyż bał się o jego życie. Jednak uległ jego prośbom, równocześnie jednak rozkazał sługom by zaczęli kopać grób. Jednak Tobiasz nie umarł, gdyż strzegł go Azariasz, który w rzeczywistości był posłanym przez Boga aniołem. Gdy po nocy poślubnej okazało się, że Tobasz nadal żyje, Raguel bardzo się ucieszył, że hańba jego córki wreszcie się skończyła.

Jakiś czas później Azariasz ujawnił, że tak naprawdę jest Archaniołem Rafaelem, jednym z siedmiu aniołów, którzy „wchodzą przed majestat Pański” oraz że sam Bóg, który słyszał modlitwy Sary wysłał go, by uwolnić ją od demona.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

JOKEBED – Blanka i Małgorzata Czaplarskie

59

Jokebed – żona Amrama, matka Aarona, Mojżesza i Miriam.

Mojżesz przyszedł na świat, gdy król egipski kazał położnym zabijać wszystkich nowo narodzonych chłopców hebrajskich. Jokebed ukrywała Mojżesza przez trzy miesiące, a ponieważ dłużej nie mogła, włożyła go do papirusowej skrzynki powleczonej żywicą i smołą, po czym umieściła w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra chłopca (którą zapewne była Miriam) obserwowała, co się z nim stanie. Wkrótce skrzynkę dostrzegła kąpiąca się w rzece córka faraona. Posłała po nią służącą i zauważyła, że jest to mały Hebrajczyk, jednak pozostawiła go przy życiu. Widząc to, siostra Mojżesza powiedziała, że zawoła kobietę, która zaopiekuje się dzieckiem, i przyprowadziła Jokebed. Dopiero gdy podrósł, wychowanie nad nim przejęła córka faraona.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

IZAAK – Mateusz Mikosza

76

Izaak (hebr. יִצְחָק Jic’chak – „śmiech”) – patriarcha biblijny, jedyny syn Abrahama i jego żony Sary.

Dzieje Izaaka przedstawia Księga Rodzaju. Najbardziej pamiętnym zdarzeniem związanym z Izaakiem było złożenie go na żądanie Boga Jahwe w ofierze przez ojca na górze Moria. Dramatyczne opowiadanie ukazuje gotowość ojca do spełnienia ofiary i interwencję Boga, który poprzez anioła, cofnął nakaz, słowami: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Według tradycji na tym miejscu stanęła Świątynia Jerozolimska. Wydarzenie to zwane jest ofiarowaniem Izaaka, a w tradycji żydowskiej Akedą.

Żoną Izaaka była Rebeka (wnuczka jego stryja Nachora), z którą miał dwóch synów, bliźniaków – Ezawa i Jakuba, z których prawa pierworodnego podstępem uzyskał Jakub.

Według Biblii Jakub wrócił do ojca swego Izaaka do Hebronu, gdzie mieszkał wcześniej także Abraham. Gdy Jakub powrócił, Izaak miał 180 lat. Pochowany został przez swoich synów.

Według Koranu zamiast Izaaka, to Ismael (praprzodek Arabów) miał być złożony w ofierze przez Abrahama

Według Józefa Flawiusza Izaak zmarł w wieku 185 lat. Został pochowany przez synów obok swojej żony w jaskini Machpela, gdzie wcześniej złożono ciała jego rodziców, później także jego syna Jakuba.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

BENIAMIN – Maciej Owczarek

11

Beniamin (hebr. בנימין) – postać biblijna z Księgi Rodzaju.

Najmłodszy syn Jakuba (nazywanego też Izraelem) i Racheli, która umarła w czasie porodu, lecz zdążyła nadać synowi imię Benoni, co oznacza „syn mojej boleści”. Imię Beniamin („syn szczęścia”) nadał mu później Jakub, dla którego był najmłodszym, ulubionym synem (stąd późniejsze określenie beniaminek).

Wraz ze swoim bratem, Józefem, cieszył się szczególnymi względami ojca. Zazdrośni bracia sprzedali Józefa do Egiptu. Kiedy po latach zamieszkali w Egipcie na dworze u Józefa, ten postanowił sprawdzić ich, czy będą tak samo okrutni wobec Beniamina jak wobec niego, ale bracia się zmienili.

Według Księgi Rodzaju synami Beniamina byli: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard. Księga Liczb podaje, że Naaman i Ard byli synami Beli, natomiast Echi nazwany jest Achiramem, a Rosz Szefufamem. Występuje też imię Chufam, zapewne chodzi o Chuppima. Beker, Gera i Muppim nie są wymienieni.

Pierwsza Księga Kronik ma jeszcze inną wersję. Tam Echi (Achiram) nazwany jest Achrachem, a synami Beli byli również Gera i Rosz (Szefufam). Pojawiają się też imiona Noch i Raf. Jedno z dwunastu pokoleń Izraela zostało nazwane od imienia Beniamina.

Potomkami Beniamina byli m.in.: król Saul, Mordechaj krewny Estery i Apostoł Paweł.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm