Archive for the month "Wrzesień, 2018"

ABSALOM syn Dawida – Błażej Piotrowski

RACHAB – Natalia Rzeźniak Pospieszalska

ASZKANAZ – Mikhail Shelomentsev

AMOS – Roman Siwulak

GOMER żona Ozeasza

ACHAZ – Daniel Lasecki

ASAHEL – Cezary Jabłoński

ABIASZ (syn Samuela)

ABADDON – Maciej Maciąg

EGLA – Mariola Ryl-Krystianowska