ASAHEL – Cezary Jabłoński

495Asahel, Asael – siostrzeniec króla Dawida. Asahel był jednym z najdzielniejszych żołnierzy Dawida i stał na czele jednego z jego hufców liczącego 24 000 wojowników, gdzie po śmierci dowództwo przejął jego syn Zebadiasz. Poległ w Bitwie na Polu Boków z rąk Abnera, syna Nera przez ugodzenie odwrotną stroną dzidy.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

Reklamy

ABIASZ (syn Samuela)

491

Abiasz, Abijasz (ojcem moim jest Jahwe); (XI w. p.n.e.) – postać biblijna, izraelski sędzia. Syn Samuela. Brat Joela. Ojciec ustanowił go sędzią w Beer-Szebie. Zasłynął jako łapówkarz.

Niesprawiedliwe postępowanie synów Samuela sprawiło, że Izraelici domagali się ustanowienia monarchii. W efekcie pierwszym królem Izraela został wybrany Saul.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABADDON – Maciej Maciąg

468Abaddon (od hebr. אֲבַדּוֹן awadon – niszczyciel, gr.: Apollyon, łac.: Exterminans) – pierwotnie inna nazwa szeolu, następnie anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana, który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Także anioł czeluści (otchłani) w ogóle.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

EGLA – Mariola Ryl-Krystianowska

428Egla (zm. po 1010 p.n.e.) – żona izraelskiego króla Dawida. Matka jego szóstego syna Jitreama. Dawid poślubił Eglę w czasie, kiedy panował w Hebronie, czyli przypuszczalnie między 1010 a 1003 p.n.e. Należy podkreślić, że chronologia życia Dawida – a co za tym idzie data poślubienia przez niego Egli – wciąż pozostaje dyskusyjna.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABIMELEK – Krzysztof Byrski

442Abimelek, Abimelech – król ludów Geraru, ziemi leżącej w południowej Palestynie na południowy wschód od Gazy w kraju Filistynów.

Abimelek był królem ziem, na które po zagładzie Sodomy przeniósł się Abraham z żoną swoją Sarą. Królowi spodobała się żona Abrahama, który przedstawił ją jako swoją siostrę. Chciał targnąć się na Sarę w celu zaspokojenia swych żądz, wtedy Bóg zesłał na niego ciężką chorobę. Gdy lekarze się poddali, we śnie otrzymał widzenie, by nie wyrządzał krzywdy żonie cudzoziemca. Otrzymał także zapewnienie o łasce Boga, której doświadczy, jeśli zapewni bezpieczeństwo Abrahamowi i Sarze.

Gdy syn Abrahama, Izaak, wraz z rodziną przybył na ziemie Abimeleka, by uciec przed głodem, jaki zapanował w jego krainie, przyjął go tam król gościnnie, pomny na swą przygodę z Bogiem Abrahama. Widząc jednak, jak Bóg troszczy się o Izaaka, stał się król zawistny wobec swego gościa. Izaak to spostrzegł i odszedł do miejsca zwanego Wąwóz (Wadi Gerar), leżącego niedaleko ziem Gerary. Tam dwukrotnie, podczas kopania studni, zaatakowali go słudzy Abimeleka. Pierwszą studnię nazwali Eskos – walka, drugą Stena – wrogość. Izaak wybudował w końcu trzecią studnię i pomnażał swoje bogactwo rosnąc w siłę. Wtedy Abimelek wystraszył się Izaaka i wysłał swe sługi, by się z nim pojednać, co dzięki szlachetności Izaaka bez problemu mu się udało.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

MIRIAM – Maria Byrska

440

Miriam – siostra Mojżesza i Aarona.

Czuwała nad losem swego brata – Mojżesza, gdy ten płynął w koszyczku z sitowia po wodach Nilu. Kiedy córka faraona, Termutis, ujrzała niemowlę, wzruszyły ją łzy małego chłopczyka. Wtedy Miriam, która przyglądała się wszystkiemu zza krzewów, odważnie zaproponowała księżniczce znalezienie kobiety, która wykarmi maleństwo. Córka faraona zgodziła się, a siostra Mojżesza przyprowadziła swoją (i jego) matkę Jokebed.

Potem, gdy jej brat wrócił z kraju Madianitów, aby wyprowadzić naród Izraela z niewoli egipskiej, wspierała go i opiekowała się Izraelitami na czas jego wizyt wraz z Aaronem u faraona.

Gdy Jahwe przeprowadził naród wybrany przez Morze Czerwone, Mojżesz z mężczyznami, a potem i Miriam z kobietami zainicjowali pieśń dziękczynną (inaczej Pieśń morza) ku czci Jahwe, chwaląc Go za wielką potęgę. Miriam później została w związku z tym nazwana prorokinią.

Według Biblii Miriam zmarła w miejscowości Kadesz, leżącej na pustyni Synaj.

Miriam zmarła podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej z Egiptu, w czasie gdy lud stanął u granic krainy Indumejczyków. Podczas wyjścia z Egiptu miała ona lat 40 (Józef Flawiusz).


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AKAN – Ziemowit Ptaszkowski

449
Akan (hebr. עָכָן) – postać biblijna Starego Testamentu. Występuje w Księdze Jozuego. Wymieniany jest także w Księdze Kronik i nosi tam imię Akor.

Akan według relacji biblijnej był synem Karmiego, wnukiem Zabdiego i prawnukiem Zeracha z pokolenia Judy. Po zdobyciu przez Izraelitów Jerycha Akan naruszył nałożoną na miasto klątwę cheremu, która nakazywała zniszczyć całe miasto, a drogie metale przetopić dla Jahwe. Akan jednak zabrał dla siebie łupy: złoto, srebro i piękny płaszcz. Z tego powodu Izraelici ponieśli klęskę przy próbie zdobycia miasta Aj. Jozue jako zwierzchnik Izraelitów zarządził losowanie, w którym Jahwe miał wskazać na winnego. Akan przyznał się do winy, został ukamienowany i spalony wraz z dziećmi i całym dobytkiem (zgodnie z zasadą odpowiedzialności zbiorowej), po czym usypano na nich stos kamieni. Miejsce to według Joz zostało nazwane doliną Akor (dosł. dolina nieszczęścia, patrz etiologie biblijne).


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AGAG – Konrad Ignatowski

448
Agag (XI w. p.n.e.) – król Amalekitów.

Został pokonany przez Saula, króla Izraela, i wzięty do niewoli. Izraelski władca pozostawił go przy życiu wbrew nakazowi Samuela, aby zabić wszystkich Amalekitów. Konsekwencją tego była przepowiednia Samuela, że król straci panowanie nad Izraelem. Pomimo to Saul udał się z Samuelem do Gilgal, aby złożyć hołd Jahwe. Tam Samuel kazał stracić Agaga.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AMASA – Radosław Sadowski

437
Amasa – kuzyn króla Dawida wybrany przez Absaloma do dowodzenia jego buntowniczą armią. Po porażce Absaloma Dawid darował mu i uczynił go dowódcą swych własnych wojsk w miejsce Joaba. Mszcząc się, Joab zabił Amasę.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AMEL-MARDUK – Władysław Aniszewski

445
Amel-Marduk, Amil-Marduk (akad. Amēl-Marduk, Amīl-Marduk; biblijny Ewil Merodak, Ewil-Merodach) – władca państwa nowobabilońskiego; syn i następca Nabuchodonozora II; rządził tylko 2 lata (561-560 p.n.e.), po czym obalony został w przewrocie pałacowym zorganizowanym przez Neriglissara; wzmiankowany w Biblii.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm