AKAN – Ziemowit Ptaszkowski

449
Akan (hebr. עָכָן) – postać biblijna Starego Testamentu. Występuje w Księdze Jozuego. Wymieniany jest także w Księdze Kronik i nosi tam imię Akor.

Akan według relacji biblijnej był synem Karmiego, wnukiem Zabdiego i prawnukiem Zeracha z pokolenia Judy. Po zdobyciu przez Izraelitów Jerycha Akan naruszył nałożoną na miasto klątwę cheremu, która nakazywała zniszczyć całe miasto, a drogie metale przetopić dla Jahwe. Akan jednak zabrał dla siebie łupy: złoto, srebro i piękny płaszcz. Z tego powodu Izraelici ponieśli klęskę przy próbie zdobycia miasta Aj. Jozue jako zwierzchnik Izraelitów zarządził losowanie, w którym Jahwe miał wskazać na winnego. Akan przyznał się do winy, został ukamienowany i spalony wraz z dziećmi i całym dobytkiem (zgodnie z zasadą odpowiedzialności zbiorowej), po czym usypano na nich stos kamieni. Miejsce to według Joz zostało nazwane doliną Akor (dosł. dolina nieszczęścia, patrz etiologie biblijne).


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

Reklamy

AGAG – Konrad Ignatowski

448
Agag (XI w. p.n.e.) – król Amalekitów.

Został pokonany przez Saula, króla Izraela, i wzięty do niewoli. Izraelski władca pozostawił go przy życiu wbrew nakazowi Samuela, aby zabić wszystkich Amalekitów. Konsekwencją tego była przepowiednia Samuela, że król straci panowanie nad Izraelem. Pomimo to Saul udał się z Samuelem do Gilgal, aby złożyć hołd Jahwe. Tam Samuel kazał stracić Agaga.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AMASA – Radosław Sadowski

437
Amasa – kuzyn króla Dawida wybrany przez Absaloma do dowodzenia jego buntowniczą armią. Po porażce Absaloma Dawid darował mu i uczynił go dowódcą swych własnych wojsk w miejsce Joaba. Mszcząc się, Joab zabił Amasę.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AMEL-MARDUK – Władysław Aniszewski

445
Amel-Marduk, Amil-Marduk (akad. Amēl-Marduk, Amīl-Marduk; biblijny Ewil Merodak, Ewil-Merodach) – władca państwa nowobabilońskiego; syn i następca Nabuchodonozora II; rządził tylko 2 lata (561-560 p.n.e.), po czym obalony został w przewrocie pałacowym zorganizowanym przez Neriglissara; wzmiankowany w Biblii.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

HAGAR – Dagmara Włoszek

454

Hagar (hebr. הָגָר, arab. هاجر; Hajar) – postać biblijna z Księgi Rodzaju, matka Izmaela.

Była egipską niewolnicą żony Abrahama, Sary. Bezpłodna Sara oddała ją mężowi za żonę, aby urodziła mu potomka (podobny obyczaj był powszechny na starożytnym Bliskim Wschodzie, a w Biblii poświadczony jest także w historii Jakuba i jego żon). Będąc w ciąży, Hagar zaczęła odnosić się z pogardą do swojej pani. Gdy ta w odpowiedzi upokorzyła ją, uciekła na pustynię. W drodze napotkała Anioła Bożego, który polecił jej wrócić do Sary, jednocześnie przepowiadając jej liczne potomstwo i nakazując nazwać syna który się narodzi Izmael („Bóg słucha”) bo usłyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. Miejsce, w którym Hagar spotkała anioła, nazwano Beer-Lachaj-Roj, „studnią widzącego i żyjącego”.

W jakiś czas po narodzinach Izaaka, Sara zauważyła iż Izmael naśmiewa się z niego. Nakazała wówczas Abrahamowi wypędzić go wraz z matką. Abraham początkowo opierał się temu żądaniu, lecz pouczony przez Boga iż Izmael stanie się wielkim narodem, dał Hagar chleb oraz bukłak wody i wygnał obydwoje na pustynię. Błąkająca się po pustyni Beer-Szeby Hagar, gdy zabrakło wody, zostawiła Izmaela pod krzewem i oddaliła się, nie chcąc oglądać jego śmierci. Objawił się jej wówczas Anioł Boży, pocieszając ją i wskazując studnię. Gdy Izmael dorósł, Hagar sprowadziła mu żonę z Egiptu.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABIDAN – Eugeniusz Jachym

451
Abidan (z hebr. mój ojciec jest sędzią) – postać biblijna ze Starego Testamentu, syn Geodiniego.

Był głową rodu Beniamina w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej. Był także nazywany „księciem Beniaminitów”. Podczas święta z okazji poświęcenia przybytku i ołtarza, dziewiątego dnia, złożył hojną ofiarę. Razem z Mojżeszem, Aaronem i innymi głowami rodów przeprowadził spis wszystkich Izraelitów zdolnych do walki.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

BILHA – Kinga Matusiak

419

Bilha (hebr. בִּלְהָה) – niewolnica Racheli, która jest też w Biblii nazywana drugorzędną żoną Jakuba. Miała z Jakubem dwóch synów Dana i Neftalego. Z tą osobą związany jest pewien incydent: Kiedy Jakub rozbił namioty w okolicach Migdal-Eder, Bilha została uwiedziona przez swojego pasierba Rubena, jednego z synów Jakuba, co było dla Jakuba dużą zniewagą.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABIASZ – Krzysztof Dutkiewicz

435

Abiasz, Abiam, Abijjam, Abijahu, Abijasz (hebr. אביה :ojcem moim jest Jahwe) (zm. między 915 a 908 p.n.e.) – król Judy.

Syn Roboama, króla Judy, i Maaki. Po śmierci ojca został królem Judy.

Literatura jest zgodna co do tego, że panował pod koniec X w. p.n.e. Jako daty panowania podaje się lata 913-911 p.n.e. oraz 910-908 p.n.e. Prowadził zwycięską wojnę z Jeroboamem I, królem Izraela. Przyłączył do Judy miasta Betel, Jeszanę i Efron. Miał czternaście żon, dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek. Zmarł w Jerozolimie, gdzie został pochowany.

Kolejnym królem Judy został jego syn Asa.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

BATSZEBA – Sylwia Koronczewska-Cyris

413
Batszeba (zwana też Betsabe, hebr. בת שבע; zm. po 970 p.n.e.) – postać biblijna, jedna z żon Dawida, króla starożytnego Izraela. Według przekazu biblijnego jej pierwszym mężem był Uriasz Hetyta. Gdy zaszła w ciążę z Dawidem, doprowadził on do śmierci Uriasza, a następnie poślubił wdowę po nim. Z Dawidem Batszeba miała czterech synów – między innymi Salomona, przyszłego króla.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

AARON – Marcin Ryl-Krystianowski

424
Aaron (hebr. אַהֲרֹן Aharon) – według Biblii starszy brat i pomocnik Mojżesza i Miriam, syn Amrama i Jokebed, będący pierwszym dziedzicznym arcykapłanem z pokolenia Lewiego. Miał czterech synów z małżeństwa z Eliszebą: Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm